Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) stellen de algemene voorwaarden vast voor het gebruik van de website groeneofferte24.nl (“Website” of “Service”) en eventuele bijbehorende producten en diensten (gezamenlijk “Diensten”). Deze Overeenkomst is juridisch bindend tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en de exploitant van deze Website (“Operator”, “wij”, “ons” of “onze”). Indien u namens een bedrijf of andere juridische entiteit deze overeenkomst aangaat, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden. In dat geval verwijzen de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” naar deze entiteit. Indien u niet over dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u deze overeenkomst niet te aanvaarden en mag u geen toegang krijgen tot en gebruik maken van de Website en Diensten. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. U erkent dat deze Overeenkomst een overeenkomst is tussen u en de Operator, ook al is deze elektronisch en wordt deze niet fysiek door u ondertekend, en dat deze uw gebruik van de Website en Diensten regelt.

Leeftijdsvereiste

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om de Website en Diensten te gebruiken. Door gebruik te maken van de Website en Diensten en door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Links naar andere bronnen

Hoewel de Website en Diensten kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, etc.), impliceren wij niet, direct of indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of affiliatie met een gelinkte bron, tenzij hier uitdrukkelijk anders vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij staan niet garant voor de aanbiedingen van bedrijven of individuen of de inhoud van hun bronnen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op ons voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke bron die u via een link op de Website bezoekt zorgvuldig te lezen. Het linken naar andere externe bronnen is op eigen risico.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onder aan deze pagina herzien. We kunnen u ook op andere manieren naar eigen goeddunken op de hoogte stellen, zoals via de door u verstrekte contactgegevens.

Een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst is onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene Overeenkomst, tenzij anders vermeld. Doorlopend gebruik van de Website en Diensten na de effectieve datum van de herziene Overeenkomst (of dergelijke andere handeling zoals op dat moment gespecificeerd) zal uw instemming met die wijzigingen vormen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten stemt u in met deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze Website en Diensten.

Contact met ons opnemen

Indien u vragen, zorgen of klachten heeft met betrekking tot deze Overeenkomst, moedigen wij u aan om contact met ons op te nemen.

Liever meteen een monteursbezoek inplannen?

Wil je een monteursbezoek inplannen voor persoonlijk advies en maatwerkoplossingen? Wij sturen een monteur!